ตัวเลือก

คุณสามารถระบุตัวเลือกให้นักเรียนเลือกได้

คุณสามารถ เติมลงในช่องว่างใดก็ได้ หรือจะทิ้งให้ว่างช่องใดก็ได้ไม่จำเป็นต้องเติมทั้งหกช่อง

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมด