ส่งการบ้านใหม่อีกครั้ง

ค่าที่ตั้งไว้คือนักเรียนไม่สามารถส่งการบ้านใหม่ได้หลังจากที่ครูได้ให้คะแนนแล้ว

ถ้าหากคุณเลือกให้ส่งการบ้านใหม่ได้ นักเรียนสามารถที่จะส่งการบ้านหลังจากที่ครู ตรวจแล้วได้ เพื่อให้คุณตรวจใหม่ มีประโยชน์ในกรณีที่ทำให้เด็กกระตือรือร้นที่จะพัฒนา งานให้ดีขึ้นกว่าเดิม

ตัวเลือกนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการให้ส่งการบ้านนอกเว็บแต่อย่างใด

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมด